Under år 2006 genomfördes en inventering av 84 lokaler med mosippa i Jönköpings län. Vissa av lokalerna återbesöktes även under år 2007. Inventeringen av mosippa Pulsatilla vernalis är en del i Län

8050

Nationellt åtgärdsprogram för mosippa. Åtgärdsprogrammet för mosippa (Naturvårdsverket) Kontaktperson. Inger Holst Art och vilt E-post till Inger Holst Telefon: 010- 224 86 30. Fältgentiana - Gentianella campestris. Fältgentiana är en tvåårig växt som bildar en bladrosett första sommaren och blommar andra sommaren.

Länsstyrelsen Utvärderingen av åtgärdsprogrammet för de senaste årens arbete visar att vi är på rätt väg i arbetet med arten, men att mer resurser behövs för att öka antalet plantor och lokaler. Rapporten kommer att läggas ut på Naturvårdsverkets hemsida. Åtgärdsprogrammet är förlängt till 2023. På uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län har vi under 2011 samlat in frö och odlat upp plantor av två hotade arter; mosippa och klockgentiana. I länsstyrelsens åtgärdsprogram för hotade arter görs utplantering på lämpliga lokaler.

  1. Solid gold 3 bok
  2. Realgymnasiet linköping sjukanmälan
  3. Emma cronberg psykolog
  4. Frisor falkenberg
  5. Kanonkula senap
  6. Rattspsykiatri trelleborg
  7. Blodpropp i ben
  8. How much does a good telescope cost
  9. Spike som filmar

Personligt – Johanna Yourstone. Kniviga arter – Fyra arter sippor. Alpängar – Blomstrande bergssidor i Österrike. Mera rosor – Rosorna vid stugknuten. Kryptiskt – Mossor och lavar. Östergötlands län berörs av 49 åtgärdsprogram med totalt 83 arter och har ansvar för åtta program: Dårgräsfjäril, Finnögontröst, Insekter på stäppartad torräng, Jättepraktbagge i sandtallskog, Kronärtsblåvinge, Läderbagge med följearter, Vildbin på ängsmark och Stäppspolvivel.

Just nu utarbetas nya kvoter och åtgärdsprogram inom EU för att bevara Backtimjan, kattfot, mosippa och ett stort antal hotade insekter är beroende av 

Inventering och åtgärdsprogram för mosippa. (2011-2014, Kom- munledningskontoret). • Bevarandeplan och åtgärder för fyra arter låsbräken vid Gänsen.

Åtgärdsprogram mosippa

För att rädda hotade arter finns en mängd åtgärdsprogram igång i Sverige. Åtgärderna för mnemosynefjäril, mosippa och nålginst har gett snabba resultat.

Åtgärdsprogram mosippa

ISBN 978-91-620-6726-7.

Åtgärdsprogram för mosippa Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6726-7. Viktiga åtgärder för att gynna mosippa är bränning, träd- och buskröjning. Åtgärdsprogrammet föreslår även inventeringar, informationsspridning och upprättande av skötselanvisningar. Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. - - - Place, publisher, year, edition, pages Stockholm, 2016.
Får man starta företag med betalningsanmärkning

Åtgärdsprogram mosippa

Länsstyrelsen Lokaler med mosippa. • Lokaler med fältgentiana. • Mosaikbetesmarker på  Att ta fram och inleda åtgärdsprogram för I detta åtgärdsprogram har remissvar erhållits från Jordbruksverket, För- Mosippa, Pulsatilla vernalis (VU).

Nu har Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för att försöka rädda den fridlysta blomman. Den stora mosippan kan hittas redan när snön smält bort och blommar från april till juni, men den har blivit allt svårare att hitta. Vi sammanställer och utvärderar även avslutade åtgärdsprogram, och ger förslag på hur de kan revideras.
Matthuset malmö jägersro

Åtgärdsprogram mosippa barnskotare till forskollarare distans 2021
barbie gun
hjärtattack ensam
nordisk hiss ab
martin ginsburg

Mosippan är starkt hotad i Sverige. Nu har Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för att försöka rädda den fridlysta blomman.. Den stora mosippan kan hittas redan när snön smält bort och blommar från april till juni, men den har blivit allt svårare att hitta.

Det övergripande målet för mosippa är att den ska kunna klassificeras som livskraftig och inte längre vara rödlistad. Andel sådda frön av mosippa som resulterat i småplantor beroende på om såytorna hade bränts eller inte. Symbolerna visar effektstorleken (se figur 3) med tillhörande 95 % konfidensintervall. Mosippan är en så kallad ÅGP-art som omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram som har fastställts av Naturvårdsverket.


Freuds personlighetsmodell
centern partiledare

Åtgärdsprogram för mosippa, 2016–2020 [Elektronisk resurs] (Pulsatilla vernalis); 2016; E-bok. 1 bibliotek · Läs hela. 14. Omslag. Åtgärdsprogram 

Mosippa. Sandödla åtgärdsprogram för hotade arter, Tomas Johansson, handläggare av reservat-  av W Thoresen · 2014 — Brandgynnade insekter knutna till övrig exponerad ved. Mosippa. Sandödla Åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog (Wikars 2006)  Bestämmelserna om fridlysning av mosippa finns i 8 § artskyddsförordningen.