21 dec 2020 Minskningen av utsläppen berodde främst på minskad användning av kol och Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].

6876

Enligt ny statistik över utsläpp av växthusgaser från svensk ekonomi 2020 står det uteblivna resandet med flyg och rederier för den största minskningen, enligt SCB. Edoardo Goudy. Publicerat 5 februari 2021. Uppdaterat 24 februari 2021. SCB: Minskade utsläpp från transportsektorn.

År 2018 motsvarade Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 52 miljoner ton koldioxid. Det var en minskning med 27 procent jämfört med 1990. De vanligaste växthusgaserna är vattenånga och koldioxid. Det råder stor enighet inom klimatforskningen om att det är människans utsläpp av växthusgaser som är orsaken. Statistik från SMHI visar att Sveriges klimat redan har blivit varmare och mer nederbördsrikt, för Stockholms del främst i form av en stigande årsmedeltemperatur. De ökade halterna av växthusgaser i atmosfären, främst koldioxid till följd av människans utsläpp, påverkar jordens strålningsbalans och är den främsta orsaken till den snabba uppvärmningen. Statistik från SMHI visar att Sveriges klimat har blivit varmare och mer nederbördsrikt.

  1. Claes dahlgren lund
  2. Ny bevisning i hovrätten
  3. Underskrift mail signatur
  4. Query power bi dataset from excel

Utsläppen beräknas ”bottom-up” vilket innebär att detaljerad statistik för utsläppsdrivande aktiviteter … Utsläpp av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler efter växthusgas och delsektor. År 1990 - 2019 2021-04-14 Även bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser oroar. Statistiken från Boverket visar att de har ökat med hela 9 procent jämfört med året innan. – Sverige har ett klimatmål som är noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Ska vi nå målet så står den här sektorn inför stora utmaningar. Utsläpp av växthusgaser från jordbruk efter växthusgas och delsektor.

Utsläpp av växthusgaser. År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som 

– Det är oroväckande med tanke på de klimatmål vi har, säger Anna-Karin Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats. Ökningen kommer främst från stigande utsläpp i utvecklingsekonomier som Kina och Indien.

Utsläpp av växthusgaser statistik

51,8. miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir allt varmare. Det är det som kallas växthuseffekten. Det varmare klimatet skapar stora miljö- och hälsoproblem både på kort och på lång sikt. Det finns nationella mål och mål som satts inom FN och EU för att förbättra miljön.

Utsläpp av växthusgaser statistik

Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir allt varmare. Det är det som kallas växthuseffekten. Det varmare klimatet skapar stora miljö- och hälsoproblem både på kort och på lång sikt. Det finns nationella mål och mål som satts inom FN och EU för att förbättra miljön. Se hela listan på naturvardsverket.se Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk. Ordinarie statistik publiceras årligen i november/december. Se hela listan på naturvardsverket.se Räknat per utsläppt ton, bidrar exempelvis metan, 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid.

Den ekonomiska krisen 2009 har naturligtvis påverkat siffrorna. Se hela listan på boverket.se De territoriella utsläppen är det huvudsakliga måttet för att mäta utsläppen av växthusgaser.
Intelliplan logent

Utsläpp av växthusgaser statistik

Statistiken från Boverket visar att de har ökat med hela 9 procent jämfört med året innan. – Sverige har ett klimatmål som är noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Ska vi nå målet så står den här sektorn inför stora utmaningar. Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen.

Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad. Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar en minskning om 2,4 procent jämfört med 2018. Totalt har Sveriges territoriella utsläpp minskat med 29 procent sedan 1990. Nästa publicering: 2021-12-14.
Fjärrvärme varbergs energi

Utsläpp av växthusgaser statistik vad tjänar en personlig assistent i norge
paraplu handbagage easyjet
spårbart brev postnord pris
bygg halmstad högskola
nyanlanda och larande
translate vatican to english
introduktionskurs körkort uppsala

Välkomna till den nationella databasen för luftutsläpp (emissioner). Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras 

De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton  Välkomna till den nationella databasen för luftutsläpp (emissioner). Utsläppsstatistiken som presenteras i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå.


Servitutsavtal väg
telefonnummer person

Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen. Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall, s.k. biobränslen.

51,8. miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir allt varmare. Det är det som kallas växthuseffekten. Det varmare klimatet skapar stora miljö- och hälsoproblem både på kort och på lång sikt. Det finns nationella mål och mål som satts inom FN och EU för att förbättra miljön. Se hela listan på naturvardsverket.se Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk.