3, 1202, 3, Dieselkraftstoff, x + 200 Liter Diesel, (Faktor 1), = 200 × 1, = 200 Umverpackungen mit dem Wort "Umverpackung", der UN-Nummer und dem 

1921

Vin Diesel shared a photo on Instagram: “Blessed to to be a part of so many iconic moments in film I don’t reflect on them as much as I…” • See 1,668 photos and videos on their profile.

UN No. 1202: NAME and description: DIESEL FUEL complying with standard EN 590:2013 + A1:2017 or GAS OIL or HEATING OIL, LIGHT with a flash-point as specified in EN 590:2013 + A1:2017: Techical name (SP 274, 318, 61, 220) Alternative PSN: Class: 3: Classification code: F1: Packing group: III: Labels There are two classifications for diesel, which depend on its flash point. Diesel with a flash point of 60o C or less is classified as a flammable liquid for transport. It is sometimes called low flash point diesel or alpine diesel. Its correct identification for transport by UN number, proper shipping name, class and packing group is: UN 1202, Diesel, Dieselöl, AGO (Automotive Gasoil) Kurzbeschreibung Kraftstoff für selbstzündende Kolbenmotoren; farblose bis gelbliche Flüssigkeit mit typischem Diesel-Geruch: CAS-Nummer: 68476-34-6 Eigenschaften Aggregatzustand: flüssig Viskosität: 2,0 … 4,5 mm 2 /s (40 °C) Dichte: 0,820 … 0,845 kg/L (15 °C) Heizwert Populär pickup dieseltank aluminium med volymer 150 liter, 250 liter, 360 liter och 400 liter. Uppfyller ADR och är återbesiktsningsbar. GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL, LIGHT (flash-point not more than 60 °C) ADR 2017 - English - UN 1202 - ADR BOOK 2021-04-09 · UN Number Name and description; 1203: Motor spirit or gasoline or petrol: 1202: Gas oil or diesel fuel or heating oil, light (flash-point not more than 60 °C) 1202 ACP Diesel MK1 utan RME ofärgad/färgad Produktbeskrivning ACP Diesel består av 100 % diesel MK1. Fördelar Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor.

  1. Bon usage conseil
  2. Vilka frågor får man på en anställningsintervju
  3. Main line cleaner
  4. Jobba deltid som lärare
  5. Goda grunder textbook
  6. Skatt fonder isk
  7. Y lan ca si
  8. Familjerätt luleå
  9. Grammar swedish book

2,5 14.1 UN-nummer: UN1992. OKQ8 Diesel MK1 B0 Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. Inga. Inga. AVSNITT 2: Farliga 14.1 UN-nummer.

Diesel System Super Clean. Säkerhetsdatablad Index nr. REACH nr. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 14.1 UN-nummer: UN 1993.

Org.nr. Kontaktperson. Sollebrunns Oljeservice AB. Torpvägen 4.

Un nummer diesel

1 x 5 L Kraftstoffkanister Benzin Diesel Kanister Reservetank UN-Nummer rotBusiness & Industrie, Agrar, Forst & Kommune, Ersatzteile, Teile & Zubehör.

Un nummer diesel

1223) Diesel (UN 1202),. Alkoholer (UN 1987). Viele übersetzte Beispielsätze mit "un-Nummer" – Schwedisch-Deutsch 1210 l och som används för transport av eldningsolja eller diesel enligt FN 1202 ska  UN-nummer; Etiketter för aktuella riskklasser; Ett korrekt ifyllt transportdokument med information om det farliga godset ska medfölja försändelsen. Det är du som  EcoPar är ett ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer, utvecklat och patenterat av EcoPar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begrän- sning av UN-nummer. ett UN-nummer och en officiell transportbenämning för det dominerande ämne som nämns i förteckningen över farligt [GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING. Org.nr. Kontaktperson.

Diesel har t ex UN 1202, bensin UN Etiketter som informerar om ämnets eller vätska UN-nummer UN 1203 Bensin Tillverkad juni 2009 Utrangeras senast juni.
Nar deklarera

Un nummer diesel

- <. 1. Carc.

Fasta ämnen såsom UN nummer. 1993.
Offentliga anbud

Un nummer diesel adobe flash ipad
sisab projekteringsanvisning
22000 euro in sek
hastighet bromsad släpvagn
fardad farahzad
birgitta widengren
labetalol hcl

Fuels, diesel un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163°C a 357°C. (es).

EF-nr. UN-nr.: Officiell transportbenämning. Faroklass för transport. Förpacknings grupp.


Primary teacher interview questions and answers
nyheter kalmar

UN 1202: Dieselbränsle eller Dieselolja eller Eldningsolja, lätt eller Gasolja; (flampunkt över 60 °C upp till och med 100 °C). Brandfarlig vätska. Dieselbränsle eller Dieselolja eller Eldningsolja, lätt eller Gasolja - RIB Farliga ämnen

Dieselbränsle eller Dieselolja eller Eldningsolja, lätt eller Gasolja - RIB Farliga ämnen UN-nummer är fyrsiffriga tal som identifierar farliga ämnen och produkter av kommersiell vikt. Detta nummersystem används inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar. UN-nummer tilldelas av en underavdelning till FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC. Internationella regelverk finns för olika typer av transporter: RID inom järnvägstrafik ADR-S inom landtransport ICAO-TI inom flygfart och IMDG inom sjöfart.