Kulturell kompetens , även känd som interkulturell kompetens , är en kontinuerlig och livslång resa för att öka människors färdigheter i att vara 

6772

Kulturell kompetens : - en utmaning i det sociala arbetet. diva-portal.org. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses

I och med Kulturell kompetens i arbetslivet - Handbok för handledare av praktikanter finns nu förutsättningar för att lägga en stabil grund för praktikanten och göra hela verksamheten delaktig. kulturell olikhet och etnicitet (Sandberg 2005, jfr Pérez 2009). Debatten om invandrares bristande integration förklaras också med hjälp av kulturell olikhet och etnicitet. Etnicitet används liktydigt med kultur och på detta sätt förstärks kopplingen mellan invandrare och problem. Kulturel kompetence. Af: Knud-E.

  1. Avsluta timanställning
  2. Bernhardsson möbler
  3. Vårdcentralen rissne boka tid
  4. Akut otitis media komplikasyonları
  5. Karlene thomas pinyon
  6. Hm strumpor ull
  7. Lars lundgren andar
  8. Shbg testosterone reddit
  9. Swish högsta belopp
  10. Hugo hammars kaj göteborg

En föreläsning om kulturell kompetens för studenter i sjuksköterskeprogrammet. Leave the first comment eBook Kulturell kompetens i arbetslivet - Handbok för handledare av praktikanter, Arbetsbok av praktikanter, Arbetsbok av Anne Olofsdotter,  Kulturell kompetens i arbetslivet - Handbok för handledare av praktikanter, Arbetsbok av praktikanter, Arbetsbok av Anne Olofsdotter, Helena Ström Ladda ner  Kulturell kompetens. När man benämner kulturell kompetens så syftar man till förmågan som finns till att effektivt kunna samverka med människor oavsett vilken kultur de härstammar från eller vilka socioekonomiska bakgrunder de har. Kulturell kompetens handlar dels om att vara medveten om sin egen och andra människors kulturella bakgrund och hur denna påverkar våra attityder, värderingar och beteenden, dels om att känna sig trygg och komfortabel i mångkulturella sammanhang.

av EN LITTERATURSTUDIE — Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, mångkulturellt samhälle, sjuksköterskors erfarenheter, kulturell kompetens, Sverige. Page 3. NURSES EXPERIENCES OF.

Därför ingår i kulturell kompetens kunskap om vad diskriminering, rasism och marginalisering kan innebära (Ahmadi & Lönnback 2005). Camilla Nordberg ( 2008)  Genom att gruppmedlemmar innehar kulturell kompetens kan kulturella skillnader överbryggas och användas till fördel för samarbetet. Nyckelord: kultur  Kulturell kompetens Självskattningsinstrument för personal (KKS) kan användas både inom forskning som datainsamlingsinstrument och som kliniskt tillämpat  4 feb 2019 Bristande kulturell kompetens hotar patientsäker vård. I en sjukhuskorridor i Moshi i Tanzania trängs ett tjugotal studenter och dagen på  kulturell kommunikativ kompetens från 1991, ger han sin tolkning och gör då en skillnad på två av dessa med följande formulering.

Kulturell kompetens

KULTURELL KOMPETENS (CQ) Kulturell kompetens är själva grunden för kommunikation, ledarskap, presentationsteknik, beslutsfattande och problemlösning i allt samarbete över nationella och kulturella gränser. Grundläggande kunskap och verktyg för att förstå och agera i interkulturella sammanhang har därför stor betydelse.

Kulturell kompetens

Kulturell kompetens. När man benämner kulturell kompetens så syftar man till förmågan som finns till att effektivt kunna samverka med människor oavsett vilken kultur de härstammar från eller vilka socioekonomiska bakgrunder de har. Kulturell kompetens handlar inte bara om att ha kompetens kring olika kulturer. Det finns många meningsskiljaktigheter kring vad begreppet kulturell kompetens innefattar och forskarna framför flera olika definitioner av begreppet. Nyckelord: kulturell kompetens, kultur, … sjuksköterskors användning av helhetssyn i omvårdnaden så är den kulturella kompetensen generellt låg. Sjuksköterskans kulturella kompetens förbättrades genom de erfarenheter som gavs i kulturella möten och genom att interagera med människor med olika kulturella bakgrunder. Genom utbildning kunde en kunskapsbas byggas upp.

Kunskaper och färdigheter i vårdprocessens teori och metod med tillämpning av kulturell kompetens i omvårdnad och omvårdnadsdokumentation, med beaktande av relevanta styrdokument, dokumentationsmodeller och klassifikationssystem.
Förenklat bokslut enskild firma exempel

Kulturell kompetens

Det kan innefatta utbildning, kunskap, arbetslivserfarenheter och andra erfarenheter. Det kan även innefatta sociala kompetenser så som samarbetsförmåga, service och omvårdnad. Sjuksköterskans kulturella kompetens För att sjuksköterskan ska kunna förstå en patients kulturella bakgrund krävs en god kulturell kompetens. Enligt Jirwe, Momeni, och Emami (2009) består kulturell kompetens av tre hörnstenar; sjuksköterskans kulturella medvetenhet, kulturell bedömning och tvärkulturell kommunikation.

betydelsefull kulturell information och tillkännande av informationskällorna, kommunikationskompetens och kunnande i växelverkan, arbete med människor från olika kulturella bakgrund och tillkännande om etnocentrism samt rasism. (Sainola-Rodriguez, 2013, s. 138). Campinha-Bacotes modell om kulturell kompetens inom vården.
Moppe skola

Kulturell kompetens teckningsrätter förlora pengar
får man köra över gula heldragna linjer
ett dockhem ibsen analys
csn sjukt barn
elektro helios kylskåp reservdelar

Interkulturell kompetens. Interkulturell kompetens är förmågan att kommunicera effektivt och lämpligt med människor i andra kulturer. Ett lämpligt sätt är då att man värderar regler, normer och förväntningar i relationen och att det inte kränks på något sätt. Effektivt betyder att …

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Kulturell kompetens i arbetslivet - Handbok för handledare av praktikanter, Arbetsbok av Anne Olofsdotter, Helena Ström (ISBN 9789172512023) hos Adlibris.


Praktikum stipendium ausland
kroppsdelar på franska

Svenskösterbotten har kulturell kompetens. Respondenterna skall också undersöka vad som främjar den kulturella kompetensen och om det finns något som gör det svårare för hälsovårdaren och barnmorskan att nå kulturell kompetens. Utifrån denna problemprecisering ställs följande frågeställningar:

Kulturell kompetens i arbetslivet - Handbok för handledare av praktikanter av Anne Olofsdotter och Helena Ström hjälper dig att få igång en fungerande integration i din kommun efter det som fungerat i Simrishamns kommun. Kombinera med Framme i Simrishamn för bästa verktygslådan för integrationsarbete. Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar Varje dag möter, samverkar och samarbetar vi med andra människor. Den egna effektiviteten, verksmässiga höjden och resultatet påverkas av hur bra dessa möten går – vad du får och vad du lämnar ifrån dig i fråga om information och intryck.