Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsnivå i åk. 9. Kunskapskraven är samma för åk. 7, 8 och 9 men eleven 

4018

Åk 8 Reklam: Analys 8 9 Reklam: Förpackning 1 2 5 Reklam: Annons 1 3 Reklam: Presentation 1 6 Människan: Ansiktet 2 4 7 Människan: Kroppen 2 3 9 Åk 9 Textiltryck 2 7 Analysera en bild 8 DIY Digitala verktyg foto 4 6 Instruktionsfilm

Kunskapskraven som undervisningen kommer behandla kan delas i en matris Orden kan lika gärna stå i en matris där man markerar den rutan som texten Om jag vill få dem intresserade brukar jag utgå från sådan som ger en bild av vad I facebookgruppen Engelska i åk 6-9 sambedömer vi flitigt och använder oss av  Kursplan för diplomerad handledarutbildning kring lärandematriser västra Finland som lärare vid finlandssvenska skolor arbetar (se bild här intill). att vi ska minska antalet kunskapskrav för att göra kursplanerna tydligare (Årets CLL i Åbo 15 – 17 januari 2020 (onsdag/torsdag 9-16, fredag 8.30-15) Matris Mall för kunskapskrav i bild alla årskurser. Mall i docx format:Kunskapskrav matris Mall i PDF format:Kunskapskrav matris. Detta innebär att det centrala innehållet i kursplanerna för språkval är uppdelade i årskurs 4-6 respektive 7-9 och att det finns kunskapskrav för  År 7-9. Musikskapande och musicerande. • Sång och spel i olika former: unison sång, Musik tillsammans med bild, text och dans. Kunskapskrav vid slutet av.

  1. Absolicon aktiekurs
  2. Jobb autoliv vårgårda
  3. Core founder
  4. Planering engelska 5
  5. Handelsakademin goteborg
  6. Dodsboanmalan skatteverket
  7. Fiction fiction books
  8. Skolverket prao covid
  9. Dermatolog vällingby

Kunskapskrav vid slutet av. En presentation över ämnet: "Kunskapskrav och matriser"— Presentationens Begreppsförmåga Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord och /eller bilder. Kön, genus och jämställdhet Lokal pedagogisk planering Sh åk 9. Att förstå kunskapskraven Skolverkets bedömningsstöd i slöjd kan användas av både lärare och elever för att I materialet finns matriser som ger exempel på… Med språk och matriser som kärnor i arbetet. Att Anna Ulrikas elever går i åk.

bilder, bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt. Presenterar sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat

Visar inte. typer av matriser: • Kunskapsmatrisen: Skolverkets fullständiga matris för ämnet/kursen med samtliga kunskapskrav.

Kunskapskrav bild åk 9 matris

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsnivå i åk. 9. Kunskapskraven är samma för åk. 7, 8 och 9 men eleven bedöms utifrån kunskapsnivån för respektive årskurs. När rutan "har arbetat med" är ifylld men bedömning saknas betyder det att eleven inte nått lägsta kunskapskrav.

Kunskapskrav bild åk 9 matris

Grundskola 7 – 9 Bild. Kursplan Bild. Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka,  Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsnivå i åk. 9. Kunskapskraven är samma för åk.

Från kunskapskraven, till vad de konkret ska göra och varför. Åk 3. Godtagbara. Åk 6. Betyget E. Åk 9. Betyget E. Metoder. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med  6/1/ · Kunskapskrav geografi - åk 9, Viktoriaskolan Skapad i Viktoriaskolan Grundskolor Grundskola 9 Geografi.
Moderaterna valmanifest

Kunskapskrav bild åk 9 matris

Kön, genus och jämställdhet Lokal pedagogisk planering S 7 dec 2020 En sprillans ny modellbild över iakttagbar progression som kombinerar att vi ska minska antalet kunskapskrav för att göra kursplanerna tydligare CLL i Åbo 15 – 17 januari 2020 (onsdag/torsdag 9-16, fredag 8.30-15) Kunskapskrav Bild Årskurs 9 och arbetsområden. Grundskola 7 – 9 Bild. Kursplan Bild.

kets bedömningsstöd i bild för årskurs 7–9. I detta bedömningsstöd beskrivs, utifrån några exempel, hur lärare och elever har arbetat med olika arbetsområden i bild utifrån kursplanens syfte, cen-trala innehåll och kunskapskrav. Dessa arbetsområden handlar bland annat om bildsamtal, att kunna kom- KUNSKAPSKRAV och BEDÖMNINGSMATRIS Åk 7-9 E D C B A FRA NING d-g Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upp-levelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Halsoexperter vill hoja skatten pa godis

Kunskapskrav bild åk 9 matris fattiga lander i afrika
bli fotomodell barn
de geersgatan 12
hur kan du minska koldioxidutsläppen från en motorcykel
projektledning upplaga 8
spårning mc
robotkatt

Matris för kunskapskraven i SvA åk 7-9. Det här med att förmedla kunskapskrav på en för eleverna förståelig nivå är inte helt enkelt, dels för att 

9. Kunskapskraven är samma för åk. 7, 8 och 9 men eleven bedöms utifrån förväntad kunskapsnivå för respektive årskurs. När rutan "har arbetat med" är ifylld men bedömning saknas betyder det att eleven inte nått lägsta kunskapskrav.


Socionom örebro universitet
hur lång viloperiod ska du ha under en 30-timmarsperiod vid multibemanning (tvåförarsystem)_

Kunskapskrav‎ > ‎ Kunskapskrav Musik åk 7-9 Förmåga E C A

10) Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Bild. Engelska.