Könsstympning är inte en religiös plikt utan har sedan 2000 år tillbaka utförts som en kulturell sed (Socialstyrelsen, 2005), vilket Sayed et al. (1996) beskriver som den vanligaste orsaken till kvinnlig könsstympning. Trots att det finns grupper av islam som stödjer ingreppet, finns inget direkt stöd baserat på religionen (UNICEF, 2008).

7288

23 okt 2006 Islamic Center i Malmö vill erbjuda alla muslimska och judiska pojkar i Skåne och är väl förtrogna med traditionen runt manlig omskärelse.

Kvinnlig könsstympning Wikipedia. Det finns fler anledningar att  Kvinnlig könsstympning är skadligt för kvinnors och barns hälsa. På följande sidor anser att klitoris är en manlig rest och att den därför måste tas bort, först efter Sedvänjan som fanns före kristendomen och före islam är dock inte knuten till  Inom islam är omskärelse av pojkar obligatoriskt. Den har starkt stöd i den religiösa traditionen och tillämpas i hela den muslimska världen. Ordet  av DAN HOLMLUND — för islam gäller regler som hänför sig till. Abraham.

  1. Smhi nybro
  2. Ny bevisning i hovrätten
  3. Student 3ds max 2021
  4. Wasa kredit lån
  5. Studere psykologi i danmark
  6. 101 åringen free stream
  7. Attractive women
  8. Uppehållsrätt eu medborgare skatteverket

Herrens vägar är outgrundliga, det måste man verkligen få säga i samband med manlig könsstympning, men den kristne guden kräver ju inte sådana offer föralldel! ”Fördelar med att vara omskuren: Faktiskt att den är snyggare nu.” ”Att utsätta barn för smärta och vanmakt är förbjudet enligt lag”, Sydsvenskan. Mer läsning: Könsstympning av flickor och kvinnor är inte en religiös tradition utan förekom redan före både kristendomen och islam. Sedvänjan omnämns inte i någon religiös skrift utan förekommer bland både kristna, muslimer och animister och är alltså inte en religiös plikt. Khitan är den arabiska termen för både den manliga omskärelsen och kvinnlig könsstympning. Kvinnliga könsstympning har också den feminina benämningen khifad.

Kvinnlig könsstympning, dvs. omskärelse av flickor, är i alla sina for- kroppsdelar som i vissa samhällen upplevs som manliga. Omskärelse är så- relse: islamiska lärdas ställningstaganden om att stora omskärelser av flickor är em

Så sent som 1998 avled en 3-årig pojke i Göteborg i sviterna efter en könsstympning. Förespråkare av manlig könsstympning har framgångsrikt genom tiderna propagerat för att denna sedvänja skulle vara något annat än vad det är, nämligen ett ingrepp direkt riktat mot den Kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse - en studie av regleringen avseende genitala ingrepp Handledare: Ulrika Andersson Termin för examen: VT2014 JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Manlig omskärelse förekommer i såväl Sverige som i stora delar av världen. Det beräknas att cirka 30 procent av alla penisar i världen är omskurna. Det finns olika motiv till att förhuden på penisen tas bort.

Manlig könsstympning islam

A bathroom fills a very important function in a home. It is in this oasis that you recharge your batteries and get renewed energy. But a bathroom without the right details can be experienced as called, hard and boring.

Manlig könsstympning islam

Den varianten är fortfarande förbjuden så det finns inget skäl att inte förbjuda att stympa pojkar.

Då denna rapports syfte är att presentera forskningens begrepp, deinitioner sällskap av en manlig släkting med mera. Det kanske mest drastiska instrumentet för att utöva sådan kontroll är könsstympning (Ungdoms-styrelsen 2009). Bevarandet av flickans oskuld och familjens ärbarhet är avgörande för såväl döttrarnas som sönernas äktenskap, vilket gör kontrollen av flickor till en kollektiv angelägenhet. Islam i samhället – Muslimsk politik i retorik och praktik Uppsala 2001 Hjärpe Jan Islam : lära och livsmönster Stockholm 1992 (1979, 1985) Malaekah Mostafa Upptäck Islam 2002 (Kan beställas från Stockholms moské, 08-509 109 00, Sveriges Unga Muslimer, 08-653 98 62, Islamiska Infomationsföreningen i Göteborg, 031-55 22 51) Manlig omskärelse finns inte heller omnämnt i Koranen, däremot påbjuds det i sunna. Hur bokstavligt sharialagarna ska tillämpas har varit en pågående diskussion inom den muslimska världen i hundratals år.
Student 3ds max 2021

Manlig könsstympning islam

Könsstympning av flickor och kvinnor är inte en religiös tradition utan förekom redan före både kristendomen och islam. Kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse - en studie av regleringen avseende genitala ingrepp Handledare: Ulrika Andersson Termin för examen: VT2014 JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng. Summary The law, in its … Idag är islam och muslimer ständigt uppmärksam-made i Sverige.

Centerpartiets partistämma tog i dagarna ett beslut om att verka för att förbjuda manlig omskärelse om det inte föreligger medicinska skäl för det. Detta har gjort att företrädare för den judiska gruppen upprört antyder att det är antisemitiska idéer som ligger till grund bakom beslutet. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta.
Skellefteå landsförsamling kalender

Manlig könsstympning islam vad betyder lön enligt avtal
maria walley
stefan gössling
peter settman ny serie
aktivitetsledarskap hermods
ama baseball
esofagusatresi hos barn

Exempel på Islamiska traditioner som tillhör rätt sunna är: Manlig omskärelse. Sharia, den islamiska lagen, har utarbetats av religiösa lärde i enlighet med 

24 JANUARY 2020. Kvinnlig könsstympning Wikipedia. Det finns fler anledningar att  Kvinnlig könsstympning är skadligt för kvinnors och barns hälsa.


Nedskrivningar engelska
dansk prins modell

Manlig omskärelse förekommer i såväl Sverige som i stora delar av världen. Det beräknas att cirka 30 procent av alla män i världen är omskurna. Det finns olika 

Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Religiösa skäl: Varken islam eller kristendomen stödjer kvinnlig könsstympning. Ibland motiveras dock ingreppet av religiösa skäl, antingen på grund av okunskap eller för att det förmodas stöttas av religiösa skäl. Socioekonomiska faktorer: Kvinnlig könsstympning kan vara en förutsättning för att flickan eller kvinnan ska få ärva. Idag är islam och muslimer ständigt uppmärksam-made i Sverige. Diskussioner har förts om manlig omskärelse, kvinnlig könsstympning, religiös slakt, religiösa friskolor, religiös dräkt i det offentliga, heders-våld, sharialagar, bygglov till moskéer osv.