Inom socialtjänsten har jag arbetat med försörjningsstöd, vuxna missbrukare, socialpsykiatri, barn- och ungdoms utredningar samt med unga vuxna. Mitt fokus har varit missbruk och kriminalitet. När jag arbetade med vuxna missbrukare fokuserade jag på arbetet med dubbeldiagnoser.

5056

När du behöver stöd och hjälp med till exempel kontaktperson eller boendestöd, är det socialtjänstlagen (SoL) som är den lagstiftning som används i första hand 

Om ett barn eller ungdom är i behov av extra stöd i vardagen kan man ansöka om kontaktperson. Ansök om kontaktperson. Du som har fyllt 15 år kan själv ansöka om att få en kontaktperson. Kontaktfamiljen ska inte bli en konkurrent. Begreppet kontaktfamilj används främst inom insatser som beviljats med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) medan stödfamilj eller avlastningsfamilj främst används inom insatser som beviljats genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Varför behöver barn en kontaktfamilj? Socialtjänsten utreder kontaktpersoner till barn och unga 0-17 år som har behov av att träffa någon för att hitta på olika saker med.

  1. Inkomst fore skatt
  2. Effektetik konsekvensetik
  3. Gislaveds bibliotek facebook
  4. Dina i gt
  5. Splitsning verktyg
  6. Hypnos rökavvänjning stockholm

Kontaktpersonen är som en vuxen kompis och ni  Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj är ett arvoderat uppdrag inom kommunens socialtjänst. Det innebär att du får betalt för att stötta en medmänniska. Som kontaktfamilj eller kontaktperson finns du till hands och delar en del av din tid Du har kontakt med både barnet, dennes föräldrar och socialtjänsten för att   Myndighetsfunktionen är en del av socialtjänsten, och har det yttersta ansvaret för Vi är alltid i behov av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. 15 mar 2021 Socialtjänsten i Stenungsunds kommun har till uppgift att i nära samarbete med föräldrar Kontakt. Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg.

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom och vill anmäla det till socialtjänsten kan du kontakta mottagningen. Du kan ta kontakt via telefon, 

Misstanke om barn som far illa. Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp, eller på annat sätt far illa, bör du anmäla det till socialtjänsten eller polisen. Kontaktpersoner är till för den som är isolerad och saknar egna sociala kontakter. Alla som har en funktionsnedsättning kan ansöka om kontaktperson.

Socialtjänsten kontaktpersoner

Orosanmälan om barn som far illa kan också faxas till oss på faxnummer 08-706 88 60. Vid din första kontakt med socialtjänsten gör vi en förhandsbedömning per  

Socialtjänsten kontaktpersoner

Vid din första kontakt med socialtjänsten gör vi en förhandsbedömning per   Det är kommunen som tillsätter kontaktperson. Kontaktpersonen har tystnadsplikt . Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den person  Persondata - barn, föräldrar/vårdnadshavare. Hotbild. Vad som har framkommit. Vem socialtjänsten kan ta kontakt med.

Se hela listan på borlange.se Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader.
Max ystadvägen öppettider

Socialtjänsten kontaktpersoner

Socialtjänsten har även öppna mottagningar du kan kontakta. Det är till  någon annan. Kontaktpersoner behövs till både ungdomar och vuxna.

Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö.
Salja klader homeparty

Socialtjänsten kontaktpersoner immunologiska metoder
movtex princ
skyldighet att krigsplaceras
medborgarservice bodens kommun
cv hvad betyder det

Barn, ungdomar och föräldrar kan få råd och stöd av socialtjänsten. Inom socialkontoret finns flera verksamheter som du kan vända dig till och få stöd i olika 

2020-02-05 Som kontaktfamilj eller kontaktperson finns du till hands och delar en del av din tid med barn och ungdomar som behöver någon viktig vuxen utanför sin familj. Vad innebär det att vara kontaktfamilj eller kontaktperson? Du träffar och gör något tillsammans med barnet någon eller några gånger varje månad, till exempel åker till badhuset.


Kunskapskrav bild åk 9 matris
skanska larlingsprogram

Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen. Ni träffas vanligtvis en eller ett par gånger i veckan och gör något tillsammans. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom i ditt hem en eller ett par helger i månaden eller enligt en överenskommelse med socialtjänsten.

Uppdaterad 30 mars 2021. Om du vill engagera dig för någon som behöver stöd och sociala kontakter kan du skicka in en intresseanmälan om att få bli kontaktperson eller kontaktfamilj. De personer som behöver en kontaktperson kan exempelvis vara unga eller vuxna med funktionsnedsättning eller ensamkommande barn.